Ustad Abid Nasir Khan Tasaduq Khan G-6 Islamabad Live Noha 2019

Share:

Ustad Abid Nasir, Khan Tasaduq Khan G-6 Islamabad Live Noha


Majlis Matamdari Organized By: Zawar Markazi Matmi Dasta Islamabad
Salar Haji Shehzad
Ba-Munasibat: Ayyam E Fatimiyah, Shahadat Hazrat Fatima Zahra sa

Watch all noha on our YouTube Channel

No comments